Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0164/2012

Rozpravy :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Hlasování :

PV 11/09/2012 - 10.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0314

Zápis
Pondělí, 10. září 2012 - Štrasburk

29. Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***I – Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan uvedla zprávy.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu a Zuzana Roithová.

Vystoupili: John Dalli a Linda McAvan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 11.9.2012 a bod 10.11 zápisu ze dne 11.9.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí