Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0164/2012

Forhandlinger :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0314

Protokol
Mandag den 10. september 2012 - Strasbourg

29. Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I - Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan forelagde sine betænkninger.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu og Zuzana Roithová.

Talere: John Dalli og Linda McAvan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 11.9.2012 og punkt 10.11 i protokollen af 11.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik