Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0164/2012

Keskustelut :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Äänestykset :

PV 11/09/2012 - 10.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0314

Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2012 - Strasbourg

29. Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan esitteli laatimansa mietinnöt.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu ja Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: John Dalli ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.10 ja istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö