Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0164/2012

Debaty :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Głosowanie :

PV 11/09/2012 - 10.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0314

Protokół
Poniedziałek, 10 września 2012 r. - Strasburg

29. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I - Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu i Zuzana Roithová.

Głos zabrali: John Dalli i Linda McAvan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 11.9.2012 i pkt 10.11 protokołu z dnia 11.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności