Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0164/2012

Rozpravy :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Hlasovanie :

PV 11/09/2012 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0314

Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2012 - Štrasburg

29. Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I - Farmakovigilancia (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o farmakovigilanciu [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o farmakovigilanciu [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan uviedla správy.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu a Zuzana Roithová.

Vystúpili: John Dalli a Linda McAvan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 11.9.2012 a bod 10.11 zápisnice zo dňa 11.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia