Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0164/2012

Debatter :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Omröstningar :

PV 11/09/2012 - 10.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0314

Protokoll
Måndagen den 10 september 2012 - Strasbourg

29. Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I - Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan redogjorde för sina betänkanden.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu och Zuzana Roithová.

Talare: John Dalli och Linda McAvan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 11.9.2012 och punkt 10.11 i protokollet av den 11.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy