Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 10. september 2012 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.De politiske gruppers sammensætning
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)
 13.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 15.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Modtagne dokumenter
 19.Andragender
 20.Arbejdsplan
 21.Europæisk standardisering ***I (forhandling)
 22.Elektronisk identifikation af kvæg ***I (forhandling)
 23.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (kortfattet forelæggelse)
 26.Kvinders rolle i den grønne økonomi (kortfattet forelæggelse)
 27.Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (kortfattet forelæggelse)
 28.Styrket solidaritet i EU på asylområdet (kortfattet forelæggelse)
 29.Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I - Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (forhandling)
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (50 kb) 
 
Protokol (250 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik