Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

2. Σύνθεση του Σώματος

Μετά τον θάνατο του Jiří Havel, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού, την χηρεία της έδρας με ισχύ από 9ης Ιουλίου 2012 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου