Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg

2. Parlamentets sammansättning

Som en följd av Jiří Havels bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 9 juli 2012 och underrättade den berörda medlemsstaten om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy