Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0038/2012

Predkladané texty :

A7-0038/2012

Rozpravy :

PV 11/09/2012 - 4
CRE 11/09/2012 - 4

Hlasovanie :

PV 11/09/2012 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0315

Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg

4. Obsah síry v lodných palivách ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vilja Savisaar-Toomast (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Holger Krahmer v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Sampo Terho v mene skupiny EFD, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bendt Bendtsen, a Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik a Matthias Groote.

Vystúpili: Janez Potočnik a Satu Hassi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 11.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia