Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2012 - Štrasburk

6. Doba vyhrazená pro otázky Komisi
Doslovné záznamy

Situace, pokud jde o provádění acquis v oblasti trhu s energií (3. balíček)

Günther Oettinger (člen Komise) a Joaquín Almunia (místopředseda Komise)

Vystoupil Rareş-Lucian Niculescu k trvání doby vyhrazené pro otázky Komisi.

Günther Oettinger a Joaquín Almunia odpověděli na otázky, které položili tito poslanci: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner a António Fernando Correia de Campos.

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Předseda informoval o propuštění dvou švédských novinářů Martina Schibbye a Johana Perssona, kteří byli zadržování v Etiopii.

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt.

Právní upozornění - Ochrana soukromí