Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

6. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
Πλήρη Πρακτικά

Κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της αγοράς ενέργειας (3η δέσμη μέτρων)

Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής) και Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνει ο Rareş-Lucian Niculescu σχετικά με τον χρόνο που προβλέπεται για την Ώρα των Ερωτήσεων.

Οι Günther Oettinger και Joaquín Almunia απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner και António Fernando Correia de Campos.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απελευθέρωση των δύο Σουηδών δημοσιογράφων Martin Schibbye και Johan Persson που κρατούνταν στην Αιθιοπία.

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου