Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2012 - Straatsburg

6. Vragenuur aan de Commissie
Volledige verslagen

Stand van zaken van de uitvoering van het acquis inzake de interne markt voor energie (derde pakket)

Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu over de tijd die is uitgetrokken voor het vragenuur.

Günther Oettinger en Joaquín Almunia beantwoorden de vragen van de leden: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner en António Fernando Correia de Campos.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de twee Zweedse journalisten Martin Schibbye en Johan Persson, die in Ethiopië in hechtenis zaten, zijn vrijgelaten.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt.

Juridische mededeling - Privacybeleid