Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2012 - Strasbourg

6. Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
Stenograma

Situaţia în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acquis-ului în domeniul energiei (al treilea pachet legislativ)

Günther Oettinger (membru al Comisiei) şi Joaquín Almunia (vicepreşedinte al Comisiei)

A intervenit Rareş-Lucian Niculescu privind intervalul dedicat timpului afectat întrebărilor.

Günther Oettinger şi Joaquín Almunia au răspuns la întrebări adresate de deputaţii: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner şi António Fernando Correia de Campos.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Preşedintele a anunţat eliberarea celor doi jurnalişti suedezi Martin Schibbye şi Johan Persson, care erau deţinuţi în Etiopia.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate