Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg

6. Hodina otázok pre Komisiu
Doslovný zápis

Situácia, pokiaľ ide o vykonávanie acquis v oblasti energetiky (3. balík)

Günther Oettinger (člen Komisie) a Joaquín Almunia (podpredseda Komisie)

V rozprave vystúpil Rareş-Lucian Niculescu k dĺžke času vyhradenému na otázky pre Komisiu.

Günther Oettinger a Joaquín Almunia odpovedali na otázky, ktoré položili títo poslanci: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner a António Fernando Correia de Campos.

Čas vyhradený pre otázky pre Komisiu sa skončil.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Predseda informoval o prepustení dvoch švédskych novinárov Martina Schibbyea a Johana Perssona, ktorí boli zadržiavaní v Etiópii.

V rozprave vystúpila Anna Maria Corazza Bildt.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia