Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2012 г. - Страсбург

7. Състав на Парламента

Чешките компетентни органи уведомяват за назначаването на Vojtěch Mynář като член на Европейския парламент на мястото на Jiří Havel, считано от 23 юли 2012 г..

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Vojtěch Mynář заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност