Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2012 - Straatsburg

7. Samenstelling Parlement

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Vojtěch Mynář tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jiří Havel, met ingang van 23 juli 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Vojtěch Mynář, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid