Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg

7. Skład Parlamentu

Właściwe organy Republiki Czeskiej powiadomiły o powołaniu Vojtěcha Mynářa w miejsce Jiříego Havla na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 23 lipca 2012.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Vojtěch Mynář bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności