Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Viktor Uspaskich υπέβαλε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του και των προνομίων του στο πλαίσιο διαδικασίας που εκρεμεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Βίλνιους.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου