Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg

8. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Viktor Uspaskich predložil žiadosť o ochranu svojej poslaneckej imunity a svojich výsad v rámci súdneho konania, ktoré prebieha na oblastnom súde vo Vilniuse.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia