Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0038/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0038/2012

Συζήτηση :

PV 11/09/2012 - 4
CRE 11/09/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0315

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

10.12. Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0315)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0315)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου