Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0346/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 4
CRE 04/07/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.17
CRE 04/07/2012 - 7.17
PV 11/09/2012 - 10.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0319

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

10.16. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev και B7-0350/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0345/2012

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0346/2012

(αντικαθιστά τις B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 και B7-0350/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
- Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
- Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
- Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0319)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0349/2012/αναθ. καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου