Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2035(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 26
CRE 10/09/2012 - 26

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

10.18. Ο ρόλος των γυναικών στην πράσινη οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία [2012/2035(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0321)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου