Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2050(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0252/2012

Indgivne tekster :

A7-0252/2012

Forhandlinger :

PV 11/09/2012 - 16
CRE 11/09/2012 - 16

Afstemninger :

PV 12/09/2012 - 7.8
CRE 12/09/2012 - 7.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0334

Protokol
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg

16. De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU)

Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2012/2050(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok forelagde sin betænkning.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Nadezhda Neynsky (ordfører for udtalelse fra BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Michael Gahler, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan og Krzysztof Lisek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr og Sophocles Sophocleous.

Talere: Catherine Ashton og Elmar Brok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 12.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik