Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2050(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0252/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0252/2012

Keskustelut :

PV 11/09/2012 - 16
CRE 11/09/2012 - 16

Äänestykset :

PV 12/09/2012 - 7.8
CRE 12/09/2012 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0334

Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2012 - Strasbourg

16. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät näkökohdat ja perusvalinnat (SEU-sopimuksen 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät näkökohdat ja perusvalinnat (SEU-sopimuksen 36 artikla)

Mietintö neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta [2012/2050(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok esitteli laatimansa mietinnön.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Nadezhda Neynsky (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Michael Gahler, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr ja Sophocles Sophocleous.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2012, kohta 7.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö