Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2050(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0252/2012

Ingivna texter :

A7-0252/2012

Debatter :

PV 11/09/2012 - 16
CRE 11/09/2012 - 16

Omröstningar :

PV 12/09/2012 - 7.8
CRE 12/09/2012 - 7.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0334

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg

16. De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)

Betänkande om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2012/2050(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Michael Gahler, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr och Sophocles Sophocleous.

Talare: Catherine Ashton och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 12.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy