Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg

17. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Sophocles Sophocleous

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy