Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg

18. Situationen i Syrien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien

Formanden hilste velkommen til de syriske gæster, Rami Al Jarrah og Deiaa Aldeen Doghmouch, samt til Ahmed El-Hariri, libanesisk politisk ansvarlig, der havde taget plads på tilhørerpladserne.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, og Véronique De Keyser for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Véronique De Keyser og Bernd Posselt, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis og Andrew Henry William Brons.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 13.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik