Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2012 - Strasbourg

18. Syyrian tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne

Puhemies toivotti tervetulleiksi lehterille saapuneet syyrialaiset vieraat Rami Al Jarrahin ja Deiaa Aldeen Doghmouchin ja libanonilaisen poliitikon Ahmed El-Haririn.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Véronique De Keyser ja Bernd Posselt, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa ja Andrzej Grzyb.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis ja Andrew Henry William Brons.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö