Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg

18. Sytuacja w Syrii (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Przewodniczący pozdrowił obecnych na widowni gości z Syrii, pp. Ramiego Al Jarraha i Deiaę Aldeena Doghmoucha oraz polityka libańskiego Ahmeda El-Haririego.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, i Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Véronique De Keyser i Bernd Posselt, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa i Andrzej Grzyb.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 13.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności