Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg

18. Situationen i Syrien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Talmannen hälsade de syriska gästerna Rami Al Jarrah och Deiaa Aldeen Doghmouch samt den libanesiska politikern Ahmed El-Hariri, som tagit plats på åhörarläktaren, välkomna.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, och Véronique De Keyser för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Véronique De Keyser och Bernd Posselt, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis och Andrew Henry William Brons.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy