Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2012 - Strasbourg

19. Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein, ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam ja Paul Murphy.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.16.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö