Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2012 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras

19. Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Knut Fleckenstein pateiktą klausimą) ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam ir Paul Murphy.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.16 protokolo 13.9.2012.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika