Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 11. septembris - Strasbūra

19. Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Knut Fleckenstein, un Boris Zala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam un Paul Murphy.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.16. punkts.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika