Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg

19. Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam och Paul Murphy.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.16 i protokollet av den 13.9.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy