Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 11. září 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Obsah síry v lodních palivech ***I (rozprava)
 5.Energetická účinnost ***I (rozprava)
 6.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 7.Složení Parlamentu
 8.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/017 ES/Aragon (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.Energetická účinnost ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.6.Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.7.Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.8.Evropská normalizace ***I (hlasování)
  10.9.Elektronická identifikace skotu ***I (hlasování)
  10.10.Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)
  10.11.Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)
  10.12.Obsah síry v lodních palivech ***I (hlasování)
  10.13.Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***I (hlasování)
  10.14.Administrativní spolupráce pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ***I (hlasování)
  10.15.Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků * (hlasování)
  10.16.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)
  10.17.Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (hlasování)
  10.18.Úloha žen v ekologickém hospodářství (hlasování)
  10.19.Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (hlasování)
  10.20.Vzdělávání, odborná příprava a Evropa 2020 (hlasování)
  10.21.On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2013 (rozprava)
 16.Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Situace v Sýrii (rozprava)
 19.Politické využívání spravedlnosti v Rusku (rozprava)
 20.Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***I – Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***I – Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů – Reforma společné rybářské politiky (rozprava)
 21.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***I (rozprava)
 22.Současné řízení odvětví cukru (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (308 kb) Prezenční listina (63 kb)    Jmenovitá hlasování (1699 kb) 
 
Zápis (312 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (496 kb) Jmenovitá hlasování (830 kb) 
 
Zápis (277 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (595 kb) Jmenovitá hlasování (1616 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí