Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-Parlament
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (dibattitu)
 5.Effiċjenza fl-enerġija ***I (dibattitu)
 6.Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Il-Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/017 ES/Aragon (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.Effiċjenza fl-enerġija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.It-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jaroslaw Leszek Walesa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Birgit Collin-Langen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.6.L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.7.It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.8.L-istandardizzazzjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
10.9.Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini ***I (votazzjoni)
  
10.10.Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (votazzjoni)
  
10.11.Farmakoviġilanza (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I (votazzjoni)
  
10.12.Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (votazzjoni)
  
10.13.Skema ta’ pagament uniku u ta’ appoġġ għal min ikabbar id-dwieli ***I (votazzjoni)
  
10.14.Il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ***I (votazzjoni)
  
10.15.Sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta' mgħax u ta' royalties * (votazzjoni)
  
10.16.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
  
10.17.Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta' tessuti u ċelluli (votazzjoni)
  
10.18.Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (votazzjoni)
  
10.19.Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (votazzjoni)
  
10.20.Edukazzjoni, Taħriġ u Ewropa 2020 (votazzjoni)
  
10.21.Id-distribuzzjoni onlajn ta' xogħlijiet awdjoviżivi fl-UE (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 14.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 15.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2013 (dibattitu)
 16.L-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 18.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 19.L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja (dibattitu)
 20.Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I - L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I - L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS - Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (dibattitu)
 21.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (dibattitu)
 22.Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (312 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1699 kb) 
 
Minuti (330 kb) Reġistru tal-attendenza (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (434 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (822 kb) 
 
Minuti (291 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (596 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1620 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza