Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (debata)
 5.Efektywność energetyczna ***I (debata)
 6.Tura pytań do Komisji
 7.Skład Parlamentu
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  
10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2011/017 ES/Aragon (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.Efektywność energetyczna ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka Wałęsy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.6.Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.7.Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.8.Normalizacja europejska ***I (głosowanie)
  
10.9.Elektroniczna identyfikacja bydła ***I (głosowanie)
  
10.10.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I (głosowanie)
  
10.11.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I (głosowanie)
  
10.12.Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (głosowanie)
  
10.13.System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli ***I (głosowanie)
  
10.14.Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)
  
10.15.Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych * (głosowanie)
  
10.16.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)
  
10.17.Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek (głosowanie)
  
10.18.Rola kobiet w gospodarce ekologicznej (głosowanie)
  
10.19.Warunki pracy kobiet w sektorze usług (głosowanie)
  
10.20.Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” (głosowanie)
  
10.21.Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2013 (debata)
 16.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (debata)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Sytuacja w Syrii (debata)
 19.Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji (debata)
 20.Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***I - Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa (debata)
 21.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ***I (debata)
 22.Obecne zarządzanie sektorem cukru (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (315 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (1699 kb) 
 
Protokół (328 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (460 kb) Głosowanie imienne (836 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (599 kb) Głosowanie imienne (1705 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności