Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Obsah síry v lodných palivách ***I (rozprava)
 5.Energetická účinnosť ***I (rozprava)
 6.Hodina otázok pre Komisiu
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Hlasovanie
  
10.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/017 ES/Aragónsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Energetická účinnosť ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Zbavenie parlamentnej immunity Jarosława Leszeka Wałęsu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Zbavenie parlamentnej imunity Birgit Collin-Langenovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Posilnená solidarita v rámci EÚ v oblasti azylu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.8.Európska normalizácia ***I (hlasovanie)
  
10.9.Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka ***I (hlasovanie)
  
10.10.Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (hlasovanie)
  
10.11.Farmakovigilancia (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I (hlasovanie)
  
10.12.Obsah síry v lodných palivách ***I (hlasovanie)
  
10.13.Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom ***I (hlasovanie)
  
10.14.Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  
10.15.Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov * (hlasovanie)
  
10.16.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013 (hlasovanie)
  
10.17.Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a buniek (hlasovanie)
  
10.18.Úloha žien v ekologickom hospodárstve (hlasovanie)
  
10.19.Pracovné podmienky žien v sektore služieb (hlasovanie)
  
10.20.Vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020 (hlasovanie)
  
10.21.Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 15.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2013 (rozprava)
 16.Hlavné aspekty a základné rozhodnutia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 ZEÚ) - Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Situácia v Sýrii (rozprava)
 19.Politické využívanie justície v Rusku (rozprava)
 20.Opatrenia v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, na účely ochrany zásob rýb ***I - Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***I - Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva - Reforma spoločnej rybárskej politiky (rozprava)
 21.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov ***I (rozprava)
 22.Súčasné riadenie sektora cukru (rozprava)
 23.Predložené dokumenty
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (307 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1699 kb) 
 
Zápisnica (320 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (423 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (832 kb) 
 
Zápisnica (283 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (579 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1683 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia