Indiċi 
Minuti
PDF 291kWORD 330k
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-Parlament
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (dibattitu)
 5.Effiċjenza fl-enerġija ***I (dibattitu)
 6.Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Il-Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/017 ES/Aragon (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.Effiċjenza fl-enerġija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.It-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jaroslaw Leszek Walesa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Birgit Collin-Langen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.6.L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.7.It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.8.L-istandardizzazzjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
10.9.Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini ***I (votazzjoni)
  
10.10.Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (votazzjoni)
  
10.11.Farmakoviġilanza (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I (votazzjoni)
  
10.12.Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (votazzjoni)
  
10.13.Skema ta’ pagament uniku u ta’ appoġġ għal min ikabbar id-dwieli ***I (votazzjoni)
  
10.14.Il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ***I (votazzjoni)
  
10.15.Sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta' mgħax u ta' royalties * (votazzjoni)
  
10.16.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
  
10.17.Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta' tessuti u ċelluli (votazzjoni)
  
10.18.Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (votazzjoni)
  
10.19.Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (votazzjoni)
  
10.20.Edukazzjoni, Taħriġ u Ewropa 2020 (votazzjoni)
  
10.21.Id-distribuzzjoni onlajn ta' xogħlijiet awdjoviżivi fl-UE (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 14.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 15.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2013 (dibattitu)
 16.L-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 18.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 19.L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja (dibattitu)
 20.Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I - L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I - L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS - Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (dibattitu)
 21.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (dibattitu)
 22.Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 8.30.


2. Kompożizzjoni tal-Parlament

Wara l-mewt ta' Jiří Havel, bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament stabbilixxa li l-post huwa vakanti b'seħħ mid-data 9 ta' Lulju 2012 u informa l-Istat Membru kkonċernat dwar dan.


3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D,dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0446/2012);

- Charles Tannock u Giles Chichester f'isem il-Grupp ECR, dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Alf Svensson f'isem il-Grupp PPE, dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk (B7-0450/2012).

II.   Il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma (B7-0455/2012).

III.   Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov

- Charles Tannock u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi u Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor u László Tőkés f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov (B7-0444/2012).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-fjuwils tal-baħar [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi ppreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Vilja Savisaar-Toomast (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sampo Terho f'isem il-Grupp EFD, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bendt Bendtsen, u Liisa Jaakonsaari.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik u Matthias Groote.

Tkellmu Janez Potočnik u Satu Hassi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.12 tal- Minuti ta' 11.9.2012.


5. Effiċjenza fl-enerġija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Peter Liese (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Edite Estrela (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Britta Thomsen f'isem il-Grupp S&D, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen u Amalia Sartori.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan u Inês Cristina Zuber.

Tkellmu Claude Turmes, Günther Oettinger et Claude Turmes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 11.9.2012.


6. Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni

Sitwazzjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-acquis fil-qasam tal-enerġija (it-3 pakkett)

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) u Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni)

Tkellem Rareş-Lucian Niculescu dwar il-perjodu riżervat għall-ħin għall-mistoqsijiet.

Günther Oettinger u Joaquín Almunia wieġbu għall-mistoqsijiet tal-Membri: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner u António Fernando Correia de Campos.

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni ntemm.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Il-President ħabbar li nħelsu ż-żewġ ġurnalisti Svediżi Martin Schibbye u Johan Persson, li kienu miżmuma fl-Etjopja.

Tkellmet Anna Maria Corazza Bildt.


7. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Ċeka avżaw li Vojtěch Mynář ġie elett għall-Parlament Ewropew minflok Jiří Havel bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mit-23 ta' Lulju 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Vojtěch Mynář jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


8. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Viktor Uspaskich preżenta t-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tiegħu fl-ambitu ta' proċedimenti legali attwalment quddiem it-Tribunal reġjonali ta' Vilnjus.

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva dawn it-talbiet ta' ħatra mill-grupp S&D:

Kumitat AFET: Sophocles Sophocleous

Sottokumitat SEDE: Sophocles Sophocleous

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.

°
° ° °

Tkellem Lucas Hartong fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-attakki fuq l-Istati Uniti tal-11 ta' Settembru 2001.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0304)


10.2. Il-Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2011/017 ES/Aragon (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/017ES/Kostruzzjoni ta’ Aragón minn Spanja) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0305)


10.3. Effiċjenza fl-enerġija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0306)


10.4. It-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jaroslaw Leszek Walesa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jarosław Leszek Wałęsa [2012/2112(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0307)


10.5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Birgit Collin-Langen (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta’ Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0308)


10.6. L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat TDIP tal-PE [2012/2033(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0309)


10.7. It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil [2012/2032(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0310)


10.8. L-istandardizzazzjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0311)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0311)

Intervent

Lara Comi (rapporteur).


10.9. Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (rapporteur) ipproponiet li l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva tiġi posposta bi qbil mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din il-proposta permezz ta' votazzjoni elettronika (397 vot favur, 269 kontra u 10 astensjonijiet). Għaldaqstant, il-kwistjoni titqies li ġiet riferuta lura għar-rieżami lill-kumitat kompetenti.


10.10. Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-farmakoviġilanza [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0313)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0313)


10.11. Farmakoviġilanza (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0314)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0314)


10.12. Kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-fjuwils tal-baħar [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0315)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0315)


10.13. Skema ta’ pagament uniku u ta’ appoġġ għal min ikabbar id-dwieli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-reġim tal-iskema ta’ pagament uniku u ta’ appoġġ għal min ikabbar id-dwieli [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0316)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0316)


10.14. Il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘ir-Regolament tal-IMI’) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0317)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0317)


10.15. Sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta' mgħax u ta' royalties * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta' mgħax u ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' Stati Membri differenti (riformulazzjoni) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0318)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0318)


10.16. Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev u B7-0350/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0345/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0346/2012

(flok B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 u B7-0350/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- József Szájer f'isem il-Grupp PPE;

- Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D;

- Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE;

- Emilie Turunen f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adottata (P7_TA(2012)0319)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0349/2012/rev waqgħet.)


10.17. Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta' tessuti u ċelluli (votazzjoni)

Rapport dwar id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta' tessuti u ċelluli [2011/2193(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0320)

Intervent

Peter Liese biex jitlob votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar il-paragrafu 43 u dwar il-votazzjoni finali (hekk sar).


10.18. Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika [2012/2035(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0321)


10.19. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi [2012/2046(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0322)


10.20. Edukazzjoni, Taħriġ u Ewropa 2020 (votazzjoni)

Rapport dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u Ewropa 2020 [2012/2045(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0323)


10.21. Id-distribuzzjoni onlajn ta' xogħlijiet awdjoviżivi fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar id-distribuzzjoni onlajn ta’ xogħlijiet awdjoviżivi fl-Unjoni Ewropea [2011/2313(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0324)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall u Charles Tannock

Rapport Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai u Krisztina Morvai

Rapport Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall u Monica Luisa Macovei

Rapport Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan u Elena Băsescu

Rapport Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi u Anna Záborská

Rapport Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Rapport Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula u Elena Băsescu

Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Rapport Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor f'isem il-Grupp ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock u Norica Nicolai

Rapport Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková u Marina Yannakoudakis

Rapport Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy u Marina Yannakoudakis.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.05 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Piotr Borys informa li, għal raġunijiet tekniċi, ma setax jipparteċipa fis-seduta tal-10 ta' Settembru 2012.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


14. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000151/2012) imressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) imressqa minn Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali għas-settur taz-zokkor (B7-0361/2012).


15. Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2013 (dibattitu)

Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2013

Andreas Mavroyiannis (President tal-Kunsill) preżenta l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2013.

Tkellem Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Salvador Garriga Polledo, f'isem il-Kumitat BUDG, Giovanni La Via, rapporteur baġitarju, u Derek Vaughan, rapporteur baġitarju.

Tkellmu Janusz Lewandowski u Andreas Mavroyiannis.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2012/2050(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok ippreżenta r-rapport tiegħu.

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmu Nadezhda Neynsky (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D, Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Michael Gahler, Ana Gomes, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan u Krzysztof Lisek.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr u Sophocles Sophocleous.

Tkellmu Catherine Ashton u Elmar Brok.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal- Minuti ta' 12.9.2012.


17. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva din it-talba ta' ħatra mill-Grupp S&D:

Delegazzjoni għall-Kumitat għall-Kooperazzjoni Parlamentari bejn l-UE u l-Moldova : Sophocles Sophocleous

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


18. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Il-President sellem lill-viżitaturi Sirjani, is-Sur Rami Al Jarrah u s-Sur Deiaa Aldeen Doghmouch, u lir-responsabbli politiku Libaniż, Ahmed El-Hariri, fil-gallarija tal-viżitaturi.

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, u Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Véronique De Keyser u Bernd Posselt, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa u Andrzej Grzyb.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis u Andrew Henry William Brons.

Tkellem Catherine Ashton.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.15 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


19. L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Ria Oomen-Ruijten f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp EFD, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Knut Fleckenstein, u Boris Zala.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Tunne Kelam u Paul Murphy.

Tkellmet Catherine Ashton.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.16 tal- Minuti ta' 13.9.2012.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President


20. Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I - L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I - L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS - Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Rapport dwar l-Obbligi tar-Rappurtar skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd [2011/2291(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Rapport dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd – Komunikazzjoni Ġenerali [2011/2290(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (rapporteur), Nils Torvalds (sostitut ta' Carl Haglund, rapporteur), Struan Stevenson (rapporteur) u Nikolaos Salavrakos (rapporteur) ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu Andreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Philippe Boulland (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Isabella Lövin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, João Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE, Ole Christensen f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova u Kriton Arsenis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen u Bastiaan Belder.

Tkellmu Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds u Nikolaos Salavrakos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 12.9.2012, punt 7.7 tal- Minuti ta' 12.9.2012, punt 7.9 tal- Minuti ta' 12.9.2012 u punt 7.10 tal- Minuti ta' 12.9.2012.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

21. Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Korapporteurs: Antonyia Parvanova u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova u Teresa Jiménez-Becerril Barrio ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Tadeusz Zwiefka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, u Silvia Costa.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška u Elena Băsescu.

Tkellmu Viviane Reding, Antonyia Parvanova u Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 12.9.2012.


22. Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000114/2012) imressqa minn James Nicholson u Marina Yannakoudakis, f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0353/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000116/2012) imressqa minn George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells u Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0354/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000143/2012) imressqa minn Luis Manuel Capoulas Santos, f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0359/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000152/2012) imressqa minn Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira u Nikolaos Chountis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Gestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis u George Lyon daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B7-0353/2012 u B7-0354/2012.

Tkellmu Claude Moraes, Marc Tarabella u Maria do Céu Patrão Neves biex jagħmlu mistoqsijiet “karta blu” lil Marina Yannakoudakis li weġbithom.

Luis Manuel Capoulas Santos u Alfreds Rubiks daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B7-0359/2012 u B7-0361/2012.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet.

Tkellmu Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sarah Ludford, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Britta Reimers f'isem il-Grupp ALDE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, Marina Yannakoudakis, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil James Nicholson li weġibha, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee u Rareş-Lucian Niculescu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Peter Jahr, Jaroslav Paška u Elena Băsescu, li rrifjutat li twieġeb mistoqsija “karta blu” ta' Maria do Céu Patrão Neves.

Tkellmet Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Dokumenti mressqa

Les documents suivants ont été déposés mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Ir-Rapport Speċjali Nru 9/2012 (Kwittanza 2011) – 'Verifika tas-sistema ta’ kontroll li tirregola l-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-importazzjoni ta’ prodotti organiċi' (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jikkonsulta mal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jikkonsulta mal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, LIBE

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna t-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatai u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru443/2009 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

IMCO, TRAN, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru510/2011 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

IMCO, TRAN, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jħassar id-Direttiva 2009/40/KE (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI, ITRE, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill1999/37/KE dwar id-dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva2000/30/KE (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI, ITRE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/015/SE/AstraZeneca mill-Isvezja) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
En conformité avec les dispositions de l'article 336 TFUE, le Président procèdera à la consultation de la Cour des Comptes.

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, ECON, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim Interim li jistabbilixxi qafas għal Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Afrikani tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fuq naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (Yves MERSCH - LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċfihom (riformulazzjoni) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
F'konformità mal-Artikolu 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

CULT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea r-Repubblika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1100/2007 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-sallura Ewropea (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2003/87/KE fejn tiċċara d-dispożizzjonijiet dwar l-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni EGF/2012/001 IE/Talk Talk mill-Irlanda) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-amministrazzjoni tal-kwoti tar-rata tariffarja li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-Unjoni Ewropea u l-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-modalitajiet tekniċi skont dak il-Ftehim (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (imressqa skont l-Artikolu293(2) TFUE) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, LIBE

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (imressqa skont l-Artikolu293(2) TFUE) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Ir-Rapport Speċjali nru 10/2012 – (Kwittanza 2011) - "L-effettività tal-iżvilupp tal-persunal fil-Kummissjoni Ewropea" (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, għan-nom tal-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Assistenza Alimentari (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru850/98 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 24/2012 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta' ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd u jemenda r-Regolament (KE) Nru88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, imressqa minn Spanja) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta' kwoti tar-rati tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-Unjoni Ewropea (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jintroduċi, fl-okkażjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja, miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 - 2012/0224(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 336 TFUE, il-President se jikkonsulta mal-Qorti tal-Awdituri u l-Qorti tal-Ġustizzja.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

BUDG, CONT

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 15/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 17/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 20/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (l-applikazzjoni EGF/2011/021 NL/Zalco mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-Punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/015FR/Peugeot minn Franza) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti miżuri tekniċi u ta' kontroll fi Skagerrak u li jemenda r-Regolament (KE) Nru850/98 u r-Regolament (KE) Nru 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 25/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 16/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 22/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 23/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru624/2007/KE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

BUDG, ECON

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta’ azzjoni għat-taxxa fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu2014-2020 (Fiscalis 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru1482/2007/KE (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 26/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, CONT


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" OJME 493.542).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza