Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg

4. Staat van de Unie (debat)
CRE

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die, na de mededeling van de Voorzitter dat het Duitse grondwettelijk hof het beroep tegen het Europees Stabiliteitsmechanisme heeft afgewezen, eveneens antwoordt op een “blauwe kaart”-vraag van Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, die op zijn beurt ingaat op het antwoord van Daniel Cohn-Bendit, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marina Yannakoudakis, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Mauro, Zita Gurmai, Marianne Thyssen, Graham Watson, John Bufton, Enrique Guerrero Salom, Danuta Maria Hübner, Ana Gomes, Francesco Enrico Speroni, Anni Podimata, Andrew Duff, Rui Tavares, Jean-Pierre Audy, Nikolaos Salavrakos, Marisa Matias, Juan Fernando López Aguilar, Herbert Reul, Catherine Trautmann, Daniel Hannan, Philippe Lamberts, Othmar Karas en Krisztina Morvai.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Glenis Willmott, Andrey Kovatchev, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Diogo Feio, Jörg Leichtfried, Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Sergio Gaetano Cofferati, Tunne Kelam en Edite Estrela.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Gay Mitchell en Jacek Protasiewicz, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Elmar Brok, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Nigel Farage, die deze beantwoordt, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, en Nigel Farage voor een beroep op het Reglement, waarop de Voorzitter ingaat.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid