Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 12. septembris - Strasbūra

8. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Antonyia Parvanova un Teresa Jiménez-Becerril Barrio ziņojums - A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan un Syed Kamall

Pat the Cope Gallagher ziņojums - A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr un Elena Băsescu

Struan Stevenson ziņojums - A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins un Elena Băsescu

Elmar Brok ziņojums - A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb un Elena Băsescu

Carl Haglund ziņojums - A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins un Elena Băsescu

Nikolaos Salavrakos ziņojums - A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies un Julie Girling.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika