Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2012 - Strasbourg

8. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Antonyia Parvanova şi Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Pat the Cope Gallagher - A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr şi Elena Băsescu

Raport Struan Stevenson - A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins şi Elena Băsescu

Raport Elmar Brok - A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb şi Elena Băsescu

Raport Carl Haglund - A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins şi Elena Băsescu

Raport Nikolaos Salavrakos - A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies şi Julie Girling.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate