Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Paolo De Castro, voorzitter van de Commissie AGRI, heeft laten weten dat hij niet aanwezig was op de vergaderingen van 10 en 11 september 2012, 12 en 13 september 2011 en 20 en 21 september 2013 vanwege zijn deelname aan de informele Raad die op deze data werden gehouden op respectievelijk Cyprus, in Polen en België.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid