Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0353(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0266/2011

Ingivna texter :

A7-0266/2011

Debatter :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0344

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2012 - Strasbourg

16. Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Iratxe García Pérez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elisabeth Köstinger, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Giancarlo Scottà för EFD-gruppen, Diane Dodds, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, George Lyon, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Elisabeth Köstinger, Spyros Danellis, Riikka Manner, James Nicholson och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Elena Băsescu, Seán Kelly, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu och Maria do Céu Patrão Neves.

Talare: Dacian Cioloş och Iratxe García Pérez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy