Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0417(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0193/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Protokol
Onsdag den 12. september 2012 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

17. Europæiske sociale iværksætterfonde ***I - Europæiske venturekapitalfonde ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie og Philippe Lamberts forelagde deres betænkninger.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Karel De Gucht, Sophie Auconie og Philippe Lamberts.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.9.2012 og punkt 11.10 i protokollen af 13.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik