Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0417(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0193/2012

Debatten :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Notulen
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

17. Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I - Europese durfkapitaalfondsen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie en Philippe Lamberts leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Dimitar Stoyanov (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht, Sophie Auconie en Philippe Lamberts.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.9.2012 en punt 11.10 van de notulen van 13.9.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid