Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0417(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0193/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Protokół
Środa, 12 września 2012 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:30 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

17. Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I - Europejskie fundusze venture capital ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie i Philippe Lamberts przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Dimitar Stoyanov (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Karel De Gucht, Sophie Auconie i Philippe Lamberts.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 13.9.2012 i pkt 11.10 protokołu z dnia 13.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności