Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0417(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0193/2012

Dezbateri :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2012 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

17. Fondurile europene de antreprenoriat social ***I - Fondurile europene cu capital de risc ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie şi Philippe Lamberts şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Dimitar Stoyanov (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Karel De Gucht, Sophie Auconie şi Philippe Lamberts.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 13.9.2012 şi punctul 11.10 al PV din 13.9.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate