Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0417(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0193/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Zápisnica
Streda, 12. septembra 2012 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

17. Európske fondy sociálneho podnikania ***I - Európske fondy rizikového kapitálu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie a Philippe Lamberts uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Dimitar Stoyanov (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz a Sari Essayah.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Karel De Gucht, Sophie Auconie a Philippe Lamberts.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 13.9.2012 a bod 11.10 zápisnice zo dňa 13.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia